SRI RAGAVENDRA POLYTECHNIC COLLEGE

ISO 9001:2015 CERTIFIED INSTITUTION,APPROVED BY AICTE(NEW DELHI)& DOTE(TAMILNADU),NOT APPLIED FOR ACCREDITATION BY NBA
Latest News அன்பார்ந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ / மாணவிகள் கவனத்திற்கு, 2020 - 2021 கல்வி ஆண்டிற்கான டிப்ளமோ ஆன்லைன் (Online) அட்மிஷன் தற்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளது   |   பத்தாம் வகுப்பு ( 10th ) மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு (+2) தேர்ச்சி பெற்ற மாணவ / மாணவிகள் டிப்ளமோ படிக்க விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன   |   மேலும் விவரங்களுக்கு, முதல்வர் , ஸ்ரீ ராகவேந்திரா பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, குமாரபாளையம், நாமக்கல் மாவட்டம். For Admission Dial @ 9750863200 / 9750896000, email : principal@sriragavendra.org.   |  

About The College

     Sri Ragavendra Polytechnic College was started in 1997 and its now running successfully under the administration of Sri Ragavendra Educational Trust.This is a right place for Technical Education where we ensure our students to become qualified,find jobs and progress in their careers. It also Contains an impressive infrastructure backed by the most contemporary lab equipped with highly sophisticated equipments are testimony to its uniqueness. The institution offers graduate courses in all disciplines of Engineering and Technology. It is well ahead in its road map in producing most competent Scientists, Engineers, and Entrepreneurs through quality education.

Objectives

* To increase the students State Rank percentage by 10% every year.
* To maintain 100% results in each Department.
* To encourage the students in extracurricular activities.
* To increase the number of books in the Library by 10% every year.

BOARD OF TRUSTEE'S

Mr. K.Thangavel
Chairman

"Don't Follow Your Dreams,
Chase Them"

It gives me immense pleasure to pen down a message for our instituion.One of the greatest gifts a parent can give their Children is good education.Education is essential to the economic, social, environmental and political well being of an individual,the community and the nation.It is a platform to express creative ideas.

Mr. S.Selvaraj
Correspondent

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

Warm Welcome and Greeting to all the students for your interest in this institution. Our institution, a temple of learning and a hallmark of discipline treads towards the zenith of glory by preferring the education at its best quality. Education is not just merely learning things; we need to implement it practically.

Mrs. Nalini Swaminathan
Secretary

“Education is the Movement from
Darkness to Light”

Education is what removes our doubts and fears; what makes us happy and peaceful; what makes us better human beings. Good and proper education plays a great role in shaping our future and professional career. It helps us to develop personality and earn recognition and respect in the family and society.

Mr. P.Paramasivam
Treasurer

"The great aim of education is not knowledge,but action"

Education is not all about studying and getting good marks. It is really a means to discover new things which we don't know about and increase our knowledge.An educated person has the ability to differentiate between right and wrong or good and evil. It is the foremost responsibility of a society to educate its citizens.

Mr. S. Kathirvel
Treasurer

"Work Hard in Silence, Let your success be your noise"

Life is full of twists and turns .Everyone has to struggle here in this world to overcome every obstacle in the way to success. For this hard work is necessary. Without working hard and just by sitting idle it will be hard for one to get success.Hard work helps us to develop our potential to the maximum and strive for excellence in any field.

Mrs. M.Umamaheshwari
Treasurer

"Failures are the stepping
stone to success"

Failure is one of the toughest things to deal with and happens so frequently in life.If we take the time to think more about success than failure, we will find more success than failure in our daily lives.So students dont be afraid of failures just go ahead and reach your goals with a positive approach.

Principal Message

"Go Confidently in the direction of your dreams,
Live the life you have imagined"

     Sri Ragavendra polytechnic college is expected to blossom into an institution par excellence and working efficiently to achieve proficiency in technical education.The institution provides the necessary infrastructure and a team of qualified and motivated faculty all under one roof for the student community.The college has been achieving distinction in academics by producing good results in different disciplines in the examinations.I hope that it would scale greater heights of excellence in all sectors in the years to come. A decent education is a passport to a good, comfortable and secured life. It should enable youngsters to become contributing members of society through knowledge, skills and character development. We assure you that your education in our college will be a pleasant experience, bestowing engineering knowledge and great emphasis is laid On building your character and discipline.Rtn. Prof. Mr.S.Vijayakumar M.E.,MISTE.,SAP(UK),Ph.D
Principal

Quality Policy

Sri Ragavendra polytechnic college is committed to building an institute of excellence for imparting high quality technical education and best of professional skills indispensable for today's world.

Objectives:

     The quality objectives are consistent with the quality including the commitment to improvement. The objectives of SRPC are
* Increase the student's state rank percentage by 10% every year.
* Maintain 100% results in each department.
* Encourage the student's extra curricular activities.
* Increase the number of books in the library by 10% every year

The Hostel

     In our instituion,separate hostel facilities are available for both boys and girls. * It is a very congenial and homely atmosphere to the student * Adequate bathrooms,TV & dining table are available * Separate Boarding & Lodging facility for boys and girls. * Regular Study hours (Morning & Evening Time) *Yoga Practice * Sophisticated Amenities * Delicious veg and Non veg foods. * Fresh air & pure drinking water are the refreshing healthy care features of the hostel.Nutricious,hygenic delicious meals are available in the mess.

Location

Sri Ragavendra polytechnic college is located in Komarapalayam which is just two kilometers away from komaraplayam bus stand and teom kilometers away from Salem-Coimbatore Highway.

Nearby Landmark

* Erode Railway Station - 15 KM
* Coimbatore Airport - 100 KM
* Sankari - 26 KM
* Bhavani - 3 KM
* Erode - 18 KM

COURSES

General Engineering

This is the key entrance to all Engineering Courses. Basic knowledge for engineering is taught with well experienced, skilled faculty members. Our college has excellent lab facilities for Physics, Chemistry for shaping the practical knowledge of the students.

Civil Engineering

We run this department with well qualified skilled staff members to teach the construction process which can even challenge the natural calamities. The civil lab is well equipped for learning architecture, designing and concrete testing.

Mechanical Engineering

It is concerned with all types of machinery in industries. It is taught effectively by our experienced, well qualified faculty members. The students are given 100% practical training in fluid mechanics, machinery lab, cad/cam lab,lathe and special mechanics.

Automobile Engineering

We run automobile engineering department at our college with a well qualified and experienced faculties. Our automobile lab is well equipped to learn about wheeled motor vehicles (self movable) used for transporting passengers.

Electrical & Electronics Engineering

Electrical and Electronics Engineering is an existing and dynamic field. With its excellent infrastructure, the department places emphasis on sound practical knowledge. The department has the following labs: Electric circuit lab, Electric machines I & II, Electronics lab, Power Electronics lab, and Electronics Instruments lab.

Electronic & Communication Eng

The Electronics department emphasizes technical skills that can be used to help design, develop, install, test and maintain communication system. The dept has the following labs Electrical circuit lab, VLSI lab, embedded system lab, Electronic devices and circuit lab, Computer programming and microprocessors lab.

Computer Science
Engineering

This department is well equipped with the latest software packages. Specialized knowledge on the analysis and design of information system is imparted. Optical communication and data mining. This has the following labs: ALP, JAVA, Hardware, C, C++,VB,MS office, Multimedia, Oracle and Networking.

FACILITIES

PLACEMENT

Placement Training

Placement training plays a major role in all institutions.It helps students to get well trained for aptitude,resume preparation etc. We offer the following training for our students
• Resume Preparation
• Aptitude,Verbal and Non verbal techniques
• Personality Development,Communication Skill and Group Discussion skills
• HR Interview questions

Our Valuable Recuirters

* AQUA PUMP INDUSTRIES
* EUREKA FORBES
* HITEJE PUMP DIVISION
* LUCAS TVS
* MEGABYTE IT SERVICES

* NOKIA SOLUTION AND NETWORKS
* RAMSAYS CORPORATION PRIVATE LIMITED
* SAKTHI AUTO COMPONENTS LIMITED
* UCAL FUEL SYSTEMS LIMITED

ADMISSION

The candidates who complete the Xth Standard are eligible for admission for Polytechnic Colleges and XIIth Standard for Catering Institutions. Before the admission process is started, the required qualifications such as Age, Marks required, and Number of Seats in the various categories etc. are published in the leading dailies so that students can decide their choice of polytechnic, course etc. well in advance.

Application Form

Diploma
Qualification
Age
First Year
Pass in SSLC (X-Std)
No Limit
Direct II Year (Lateral Entry)

Pass in HSC (XII-Std with Maths, Physics,Chemistry,
or Vocational Maths) / 10 th std with 2 years ITI
No Limit


Eligibility :

During Admission students should produce original TC, Mark sheet, Community Certificate, 6 passport size color photos, filled in application and one set of attested Xerox copies of above certificates.

ENQUIRY

SCHOLARSHIP

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP :

* Scholarship for SC ,ST and BC(Muslim) candidates are provided by TamilNadu Government .
* Students from agricultural background are also provided special scholarships by government .

MANAGEMENT SCHOLARSHIP :

* State level achievers are awarded cash prize by our management.
* Students scoring 100/100 in individual subjects are awarded Rs-1000/- for their achievements.

Latest News

Current News

April - 2020 - Board Theory Exam for VI Sem ( Regular) - Commences on 18.09.2020 (Friday)

Alumni News

Welcome to SRPC

CONTACT US

Rtn. Prof. Mr.S.Vijayakumar M.E.,MISTE.,SAP(UK),Ph.D
Principal


The Principal,
Sri Ragavendra Polytechnic College,
New Pallipalayam Road,
B.Komarapalayam,
Namakkal - 638 183.

Phone : 04288-263185,264185,265186

Mobile : 97508-95000,96000

E-mail : principal@sriragavendra.org

Fax : 04288 264185


LocationSocial

Facebook Page

Twitter Page